• نام *
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 • نام خانوادگی *
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 • نام پدر
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 • موبایل *
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 • ایمیل
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 • کد ملی
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 • تاریخ ورود *
  تقویممقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 • تاریخ خروج *
  تقویممقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 • نوع اتاق
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 • تخت اضافه
  ورودی نامعتبر
 • %01537000%252150000%252700000%2533300000730000

  جدول قیمت های رزرو
  نوع اتاق قیمت برد تخفیف قیمت با احتساب تخفیف تعداد
  1 تخته 1537000 ریال      
  2 تخته 2910000 ریال      
  3 تخته 3706000 ریال      
  4 تخته 4500000 ریال      
  تخت اضافه 790000 ریال      
 • خدمات اضافه
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 • توضیحات
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 • لطفاً توجه داشته باشید که همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی برای هموطنان مقیم ایران و همراه داشتن پاسپورت برای میهمانان مقیم خارج از کشور الزامی است.
 • شرایط ابطال
  ورودی نامعتبر
 • تاییدیه
  ورودی نامعتبر
 • کد امنیتی *
  کد امنیتی   کد جدیدمقدار وارد شده معتبر نمی باشد.